آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم پاسخنامه سوالات آمار کنکور آزمون سراسری ارشد سال 97 رشته اقتصاد

فیلم پاسخنامه سوالات آمار  کنکور آزمون سراسری  ارشد سال 97  رشته اقتصاد در این فیلم آموزشی به سوالات قسمت آمار آزمون سراسری ارشد سال 97 رشته اقتصاد به صورت کامل همراه با توضیحات پاسخ داده می شود یعنی علاوه بر پاسخ صحیح، مبحث آماری موجود در سوال هم توضیح داده می شود تا در برخورد با تست ها یی به این شکل بتوانیم به حل آنها بپردازیم. هر سوال به همراه فیلم پاسخ آن در یک فایل مجزا برای شما ارسال می شود بنابراین شما 20 فایل برای دانلود دریافت می کنید. لازم است دانشجویان قب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فیلم پاسخنامه سوالات آمار کنکور آزمون سراسری دکتری سال 98 رشته اقتصاد

 فیلم پاسخنامه سوالات آمار  کنکور آزمون سراسری دکتری سال 98 رشته اقتصاد در این فیلم آموزشی به سوالات قسمت آمار آزمون سراسری دکتری سال 98 رشته اقتصاد به صورت کامل همراه با توضیحات پاسخ داده می شود یعنی علاوه بر پاسخ صحیح، مبحث آماری موجود در سوال هم توضیح داده می شود تا در برخورد با تست ها یی به این شکل بتوانیم به حل آنها بپردازیم. هر سوال به همراه فیلم پاسخ آن در یک فایل مجزا برای شما ارسال می شود بنابراین شما 10 فایل برای دانلود دریافت می کنید. لازم است دانشجویان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):