آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم آموزشی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss

فیلم آموزشی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss در این فیلم آموزشی نحوه ی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss توضیح داده می شود . زمانی که قصد داریم شاخص های مختلف آماری را در گروه های مختلف به دست آوریم به عنوان مثال خیلی از مواقع بیان می شود که حقوق دریافتی آقایان بیشتر از حقوق دریافتی خانم ها است این مورد را به چه صورت می توانیم در نرم افزار SPSS به دست آوریم. در خیلی از مطالعات لازم است که شاخص های مختلف آماری را در گروه های م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):