آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم آموزشی نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری

فیلم  آموزشی نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . پارامتر چیست؟ آماره چیست؟ توزیع نمونه گیری آماره چیست؟ چرا توزیع نمونه گیری آماره را به دست می اوریم؟ خواص مطلوب آماره ها (کدام آماره بهتر است؟) نااریب بودن چیست؟ (بدون تورش بودن) کارایی برآورد کننده چیست؟ mse چیست؟ قضیه حد مرکزی چیست؟ توزیع نمونه گیری نسبت موفقیت در نمونه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان
تعداد صفحه(1):