آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم آموزشی آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال

فیلم آموزشی   آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال در این فیلم آموزشی  با ارائه مثال نحوه ی انجام  آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال را توضیح می دهیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فیلم آموزشی مثال برای آزمون استقلال کای دو ( کای مربع)

فیلم آموزشی   مثال برای آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) در این فیلم آموزشی   با ارائه یک مثال  آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) را توضیح می دهیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون استقلال کای دو ( کای مربع)

فیلم آموزشی   آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) در این فیلم آموزشی   آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(1):